Privacybeleid

Privacybeleid OutsideLife

Privacybeleid OutsideLifeIn ons privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je daarom aan dit beleid zorgvuldig te lezen. Ons privacybeleid is voor het laatst aangepast op 25 januari 2017.

Ons privacybeleid

OutsideLife is een webwinkel met voornamelijk merkproducten voor je tuin. Via onze website bieden we deze producten aan en daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij werken daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wil opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 • Telefonisch: +31 (0)84 868 4744
  Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16:00 uur
 • E-mail: via het contactformulier op onze website
 • Post: OutsideLife, Kornelis Joustrastraat 28, 8426 LG Appelscha, Nederland

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken onderstaande gegevens wanneer je bij ons een bestelling plaatst, je aanmeldt voor de nieuwsbrief of wanneer je gebruik maakt van één van onze contactformulieren.

Persoonsgegevens

 • naam
 • bedrijfsnaam (niet verplicht)
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • adresgegevens
 • bestelnotitie (niet verplicht)
 • inloggegevens (niet verplicht)
 • informatie die je invult in een open veld van een contactformulier
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, Operating System en jouw surfgedrag op onze website

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • de mogelijkheid bieden producten te bestellen via onze website
 • jouw bestelling verwerken en je informeren over het verloop daarvan
 • eventuele klachten over ons of onze producten verwerken
 • communiceren met jou door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven
 • onze websites verbeteren

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen voor de levering van de door jou bestelde producten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van online betalingen in onze webwinkel en geven we je gegevens door aan de bezorger om de bestelling bij jou te bezorgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzigen. Je kunt ook contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

 • Telefonisch: +31 (0)84 868 4744
  Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16:00 uur
 • E-mail: via het contactformulier op onze website
 • Post: OutsideLife, Kornelis Joustrastraat 28, 8426 LG Appelscha, Nederland

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Gebruik hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.